Tο Εργαστήριο Hλεκτροακουστικής Μουσικής και Eφαρμογών (ΕΡΗΜΕΕ) είναι μια ερευνητική μονάδα που παράγει πρωτότυπο έργο στον ευρύτερο τομέα της χρήσης της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην μουσική και γενικότερα στην ηχητική τέχνη. 

Το ΕΡΗΜΕΕ, λειτουργεί με την ονομασία αυτή από το 2003 και είναι το αποτέλεσμα μιας έντονης δραστηριότητας στο πεδίο της ηλεκτρονικής ηχητικής τέχνης που αναπτύσσεται συνεχώς στο περιβάλλον του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Κέρκυρα. Μέχρι τις αρχές του 2000 η πολύ πλούσια δραστηριότητά του περιλάμβανε δεκάδες συναυλίες ηλετρονικής μουσικής παρουσιασμένης με την χρήση πολυκαναλικών συστημάτων ηχητικής αναπαραγωγής.  Επίσης περιλάμβανε την διοργάνωση του Διεθνούς Συμποσίου Πληροφορικής και Μουσικής του 1998 και το Πανελλήνιου Συμποσίου Μουσικής Πληροφορικής το 2000.  Η πλούσια αυτή δραστηριότητα έκανε την Κέρκυρα ένα φυσικό κέντρο για την ηλεκτροακουστική μουσική και δεν είναι παράξενο που από εκεί ξεκινά η πρωτοβουλία την ίδρυσης του Ελληνικού Συνδέσμου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (ΕΣΣΗΜ).  

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, τα μέλη του ΕΡΗΜΕΕ υλοποιούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών μουσικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής μουσικής προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γνώση τόσο στο πεδίο αυτό της σύγχρονης μουσικής όσο και στην τεχνολογία της ηχητικής εγγραφής και αναπαραγωγής.  Επίσης, απο 2004 έως και το 2010 υλοποίησαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις “Τεχνες και Τεχνολογίες του Ηχου”.  Μια σημαντική ιδιαιτερότητα του προγράμματος αυτού υπήρξε η διοργάνωση διοργάνωση ενος μηνιαίου προγράμματος προχωρημένων σπουδών στην ηλεκτροακουστική μουσική κατό τον οποίο δίδαξαν διεθνώς διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και ερευνητές όπως οι Barry Truax, Jonty Harrison, Simon Emmerson, Joel Chadabe, Hildegard Westerkamp, François Delalande, Denis Smalley, Leigh Landy και πολλοί άλλοι.

Το ΕΡΗΜΕΕ είναι πρωτοπόρο στην έρευνα του ηχητικού περιβάλλοντος και  αναπτύσσει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα στην με σημαντικότερη την διοργάνωση της πρώτης έρευνας ηχοτοπίων στην Ελλάδα (το 2006) που είχε σαν αποτέλεσμα την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας και την εδραίωση της ανά διετία διοργάνωσης των Πανελληνίων Συνεδρίων Ακουστικής Οικολογίας (συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς συνεδρίου του World Forum for Acoustic Ecology το 2011). Το ΕΡΗΜΕΕ συμμετείχε στο σχετικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Listening Cities” (ολοκληρώθηκε το 2013) και απο το 2016 έως και το 2019 συμμετέχει σε μια συνεργασία, μέσω του προγράμματος ERASMUS+, με άλλα ευρωπαϊκά κέντρα στο πρόγραμμα “ Το ηχοτοπίο μέσα στο οποίο ζούμε”. 

The EPHMEE (Electroacoustic Music Research and Applications Laboratory of the Music Department of Ionian University) focuses on the study and production of original work within the field of sonic art and technology and its aims include the structuring and support of education on music and technology, the support of research and innovation in sonic art, the production of music and the dissemination of knowledge and artistic experience. The EPHMEE provides an essential educational contribution to the Music Department’s course program of which an outstanding part has been the graduate program on “the arts and technologies of sound” and its summer courses, taught by internationally distinguished academics. An equally important function of ERHMEE, within the frame of the Music Department, is documentation and music production, resulting an archive of many hundreds of hours of archival recordings, many CD publications etc. In addition to these, the EPHMEE has also a significant impact on the Hellenic electroacoustic music scene not only by maintaining a constant presence of this music through the organization of concerts and other related events, but also having initiated and supported the foundation of the Hellenic Electroacoustic Music Composers Association. One of EPHMEE’s important research directions is Acoustic Ecology, an activity that started a decade ago with the realization of the first Hellenic environmental sound research project, which has extended the Labs interdisciplinary character and has led, apart the actual research results, to important initiatives, like the foundation of the Hellenic Association for Acoustic Ecology, the establishment of a biannual conference (including the international WFAE conference in 2011) and the participation to European collaborative projects such as “Listening Cities” (completed in 2013) and currently the ERASMUS+ continuation of it, “ The Soundscape which we are Living In”.